Qsong

秋頌

基于“秋頌”系列公寓床的上市,補充空間内産品線的完整性,進(jìn)行床頭櫃、鞋櫃、衣櫃、書桌的開(kāi)發(fā),旨在能(néng)夠提供完整的公寓空間解決方案。

Specification 型号/外觀
 • MOU-DB-D2524

  HAN-01-SA0911航鞋櫃

 • MOU-DB-D2524

  HAN-01-WA0920航衣櫃

 • MOU-DB-D2524

  航床頭櫃

Renderings 效果圖/實景圖
Art Noveau

 

Art Noveau
Matching 推薦搭配
 • MOU-DB-D2524多米衣櫃

 • MOU-DB-D2524

  多米床

 • MOU-DB-D2524